تالار زبانشناس

...are made by

Many carpets in Pakistan are made by child workers like Iqbal.
آیا این جمله که در درس برده داری کودکان استفاده شده درسته؟ از این جهت که are برای زمان حال استفاده میشه و made زمان گذشته است یا کامل.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

1 Likes

درود بر شما،
روز بخیر؛
دوست عزیز,
To be+Past participle= مجهول به شکل حال ساده are made به معنی ساخته میشوند در این جمله هست
بدرود

2 Likes