تالار زبانشناس

معنی splat در درس قلم موی جادویی

منظور از تالاپ! تو این درس چیه؟
یعنی صدای افتادنش تو چاله بوده؟
یا کلا splat چیه
ممنون میشم بهم کامل بگید


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی قلم‌موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

با درود؛
عامیانه بگم یعنی صدای شالاپ شلوپ آب
شاد و پیروز باشین

1 Likes

Splat:
the sound of something wet hitting a surface or of something hitting the surface of a liquid:

Examples:

I could hear the splat of paint as the artist flicked it onto the canvas.
The wet sock landed on the floor with a splat.

منبع: Cambridge Dictionary

1 Likes