تالار زبانشناس

Purr like a pussycat

the pillow would purr like a pussycat
این معنی کلمه به کلمش چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes

سلام
purr صدای خرخر هست که گربه ها از خودشون درمیارن.
میگه بالشت صدای خرخر مثل صدای گربه میداد.
دنبال معنی کلمه به کلمه نباشین روش خیلی درست و مفیدی نیست. معنی کلی رو بفهمین و میزان مطالعه رو ببرین بالا یواش یواش جا میفته

2 Likes