تالار زبانشناس

Just دراین جمله چرا استفاده شده ولی در ترجمه نیست

but the dragon just took the food

اما اژدها غذاهای انها رو خورد مگر just معنی تنها نمیده
اگر just نمیذاش ترجه اشتباه میش!؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام اینجا به معنی فقط میده
اژدها فقط غذاها رو خورد

1 Likes

سلام دوست عزیز
امیدوارم حالتون خوب باشه

Just
معانی و کاربردهای مختلفی داره. در این جا به معنی تاکید بیشتر هست.

سایر کاربردهای just
بصورت زیر است

1
همین چند لحظه پیش، به تازگی

The plane just landed in New York.

“هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست”

2وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم

Can I just borrow your cell phone for a second?

“میشه لطفا موبایلت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟”

3- سریع

I’m just going to finish this and then we can go.

“سریع این کارمو تموم می کنیم، اون وقت بعدش می تونیم بریم”

4- دقیقا

Thank you so much, that’s just what I wanted.

“خیلی ممنون، این دقیقا همون چیزیه که می خواستم”

5- فقط

He’s just a kid. Don’t be so hard on him.

“اون فقط یه بچه‌اس. انقدر بهش سخت نگیر”

6- تاکید شدید بروی حرف خود، ابزار شدید احساسات

The food was just wonderful.

“غذا فوق العاده عالی بود”

7- به سادگی

I can’t just leave my office whenever I want!

“به همین سادگی هم نیست هر وقت خواستم دفترمو ترک کنم”

8- و در آخر واژه‌ی Just می تونه به این معنی باشه که کاری انجام شده اما نزدیک بود که انجام نشه

I passed the exam but only just.

“به زحمت امتحان رو قبول شدم (ناپلئونی قبول شدم، نزدیک بود تو اون درس بیوفتم)“

This dress just fits.

“این لباس به زحمت تنم میشه”

پاینده باشید:rose::rose:

2 Likes