درس «چاق، بیمار و تقریبا مرده»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس چاق، بیمار و تقریبا مرده ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های واقعی» فصل «چاق، بیمار و تقریبا مرده» مراجعه بفرمایید.

2 پسندیده