تالار زبانشناس

سلام متن زیر به چه معنیه

In proportion as he simplifies his life,


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی) »

جمله رو کامل در نظر بگیرین و بفرستین تا هم خودتون بهتر متوجه بشین هم بقیه سریعتر بتونن راهنمایی کنن.
In proportion as he simplifies his life, the laws of the universe will appear less complex,
در مقایسه/ از نظر اندازه ، وقتی زندگیش را بسادگی در نظر میگیرد، قوانین جهان هستی پیچیدگی کمتری دارند.

2 Likes