تالار زبانشناس

معنی youve got it

“Race you? I can run circles around you!” thehare said. But the tortoise didn’t budge. “OK,Tortoise. You want a race? You’ve got it! This willbe a piece of cake.” The animals gathered towatch the big race.A
متن فارسی جمله (باشه قبوله) هست.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

سلام
معنیش میشه (گرفتیش) (الان داریش)
یعنی تو یه مسابقه میخواستی؟ حالا داریش

4 Likes

خیلی جالب گفتید.ممنون:-D

1 Likes