تالار زبانشناس

His birthday's not 'til next week! What's

His birthday’s not 'til next week! What’s
معنی کرده تولدش که یه هفته دیگس
مگه جمله منفی نیست؟
نقش til چیه

1 Likes

تولدش تا هفته بعد نیست
تولدش هفته بعد است

هر دو مفهوم یکسان دارن و دست مترجم بازه. هرکدومو دلش خواست میاره.

3 Likes

سپاس گزارم ⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️⁩😋

2 Likes

:rose::rose::rose::wink::slight_smile: سلامت باشی و پاینده

2 Likes