تالار زبانشناس

معنی no longer در متن هیجان ای جی هوک

سلام.لطفا مفهوم این جمله را راهنمایی میکنید.
I no longer believe this is a good answer.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هیجان »

1 Likes

میشه دیگر نه، از این به بعد نه.
I no longer believe this is a good answer
یعنی من دیگر باور ندارم که این جواب درستی است.

5 Likes