تالار زبانشناس

متن انگلیسی در داستان مکبث

پارگراف سوم در داستان مکبث متن انگلیسی ( جادوگران

گفتند: ) نوشته نشده است.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

برای ترجمه روان تر و فهم بهتر مخاطب از داستان، بعضی اوقات اطلاعات اضافه تر در ترجمه قرار میگیره که این مورد هم همینطور هست دوست خوبم

4 Likes