تالار زبانشناس

تفاوت چیه؟؟؟؟؟؟؟

سلام فرق go away و get away چیست؟


این تاپیک مربوط به اپیزود« Like riding a bike » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « زبان انگلیسی روزمره ی ما »

سلام
معنی go away میشه برو کنار … گم شو
و get away فک کنم بشه بکش کنار

1 Likes