تالار زبانشناس

اشتباه زمان فعل در متن درس سبزیجاتت را بخور

Were the French fries frozen is written in the simple present tense which is incorrect

در دو سوال بعدی هم همین اشتباه وجود دارد همگی باید گذشته باشند ولی are نوشته شده


این تاپیک مربوط به « داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « سبزیجاتت را بخور »

2 Likes

بله کاملا درسته دوست خوبم حتما اصلاح میشه

1 Likes