تالار زبانشناس

درس «آیا انسان می‌تواند تغییر کند؟»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس آیا انسان می‌تواند تغییر کند؟ ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «مگا داستان» فصل «آیا انسانها می‌توانند تغییر کنند» مراجعه بفرمایید.

1 Likes