تالار زبانشناس

I had no idea

هیچ نظری نداشتم
I have no idea هیچ نظری ندارم
چرا از had استفاده شده?


این تاپیک مربوط به داستان« کبوتر یک پاپی می خواهد! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

1 Likes

سلام.
خیلی “نظری نداشتم” معنی دقیقش نیست، گرچه اینجوری هم ترجمه میشه.
بیشتر “اصلا نمیدونم” معنی میده. خبر ندارم. نه اینکه نظری ندارم.
اینجا هم چیزی رو میفهمه که قبلا نمیدونسته.
میگه اصلا نمیدونستم. با had هم اومده که زمان گذشته ست

3 Likes