تالار زبانشناس

درست یا غلط

کدامیک ازجملات درست استsix people died یاsix peoples died .


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

2 Likes

سلام.
People اسم جمع هست، در واقع خودش حالت جمع بسته شده ی person هست و به افراد بیشتر از یکی اشاره داره، و s جمع نمیگیره. مگر در موارد استثنایی.
مثل children

2 Likes