تالار زبانشناس

خطوط دور کلمات

خطوط دور کلمات به چه منظوری هست‌ ،آیا به این معنیه که این کلمات باهم میان؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

اگه منظورتون عباراته (دو کلمه یا بیشتر) به خاطر اینه که این کلمات به صورت متحد (عبارت) معنی جداگانه ای دارن.

3 Likes