تالار زبانشناس

ترجمه crawl by

The next couple of weeks seemed to crawl by


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل سوم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

سلام وقتتون بخیر.
به نظر میومد که دو هفته ی بعد به آرامی سپری میشدن.
خود crawl میشه خزیدن.
حتما دیدین که به صورت نرمال، برای گذشتن و سپری شدن مثلا میگیم pass by
اینجا به جای اون crawl by آورده که بگه روزها خیلی آروم سپری میشدن. انگار میخزیدن به جای اینکه راه برن در واقع

3 Likes