تالار زبانشناس

More or much

سلام.مگر money غیر قابل شمارش نیست چرا ای جی با more میاره؟ نباید بگیم much money


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « ماجراجویی »

سلام
بله درسته money غیرقابل شمارشه
اما اینجا منظور ای جی پول زیاد نبوده
اگر میخواست بگه پول زیاد میگفت much money
اما اینجا ای جی میخواسته بگه پول بیشتر
برای همین گفته more money که میشه پول بیشتر
برای مثال
You would make more money, if you did what I said.

2 Likes

با سلام

در اینجا توضیح این نکته ضروریه:
در این جمله دازه از مقایسه حرف میزنه بنابراین باید به صورت زیر باشه:

Much more money یعنی پول بیشتر

اما اگه اسم ما قابل شمارش باشه از many more استفاده میشه:
Many more apples

2 Likes

چرا روی پیام من ریپلای زدید حالا؟!

1 Likes

اصلاحیه

کامنت خانم زینب دز این مورد درست تره و کامنت من هم درسته

در اینجا کلمه more شکل مقایسه ای و تفضیلی کلمه ی much و many می باشد.

1 Likes

حواسم نبود و اینکه هنوز با این آپ زیاد آشنا نیستم عمدی نبود اصلاحیه دادم

2 Likes