تالار زبانشناس

چرا علامت سوال گذاشته

نوشته ?They got bubba two years ago
چرا علامت سوال گذاشته
مگه نباید برای جمله سوالی اینجوری باشه

?Did they get bubba two years ago


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

2 Likes

درود بر شما،
دوست عزیز جمله را با لحن سؤالی بیان کرده پس علامت سوال گذاشته
شاد باشین

3 Likes