تالار زبانشناس

ترتیب لغات عبارت Silver crystal snowflakes چگونه است؟

منظورم حالت گرامریش هست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی آدم‌برفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes