تالار زبانشناس

Flew away چطوری باید ترجمه کرد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

Away
بعد از افعال حرکتی مثل دویدن، راه رفتن، پرواز کردن،… معنی دور شدن بهشون اضافه میکنه.
یعنی میشن:
با دویدن دور شدن، با راه رفتن دور شدن، پرواز کنان دور شدن

اینجا معنیش میشه با پرواز دور شدن

5 Likes