تالار زبانشناس

David gets in trouble

Get در اینجا چه معنی میدهد
و چرا استفاده شده
ممنون از راهنمایتون


این تاپیک مربوط به داستان« دیوید توی دردسر میفته » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

Get
معانی مختلفی داره و با حروف اضافه
In ’ on
بازهم معانیش مختلف تر میشه.

در اینجا فعل مفرد جمله هست که علامت آن داشتن حرف s است
Gets

و معنی آن در اینجا، (افتادن /وارد شدن) تو دردسر هست.

دیوید به دردسر می افتد/وارد میشود.

2 Likes