تالار زبانشناس

اگر مامی به معنای مادر است چرا اینگونه نوشته شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

برای کلمه مادر انواع و اقسام لغات رو میشه تو ایران به کار برد
مامان، ماما، مامانی، مادر، مام، مامی، مااا(آ کشیده)، دایک، دایه، ننه

تو انگلیسی هم اینجوره

Mother
Mom
Mummy

5 Likes

Mummy
تو کتابا و نیتیو زبانا اینطوری مینویسن
Daddy هم اینطور

:innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:

4 Likes

اوه مای گاد :joy::joy::joy: وات واز دت

2 Likes

نمی دونم والا
:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
ی سر بریم امریکا بپرسیم برگردیم

:rofl::rofl:

1 Likes