تالار زبانشناس

Not to یا to not

در جمله
If you focus on not having enough money,
you continue not to have enough money
عبارت
Not to have enough money
رو اشتباه نوشته؟
چون چیزی که میشنوم
To not have enough money
هست.


این تاپیک مربوط به درس« عامل کشش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « عامل کشش »

1 Likes