تالار زبانشناس

ترجمه این جمله I managed to stammer in a high little voice I didn't recognize

I managed to stammer in a high little voice I didn’t recognize.


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل پنجم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

2 Likes

موفق شدم با صدای نازک و کمی که برای خودم هم ناشناخته بود، با لکنت بگویم… (چیزی که گفته رو از جمله های بعد و قبل میشه متوجه شد و جمله ی کامل رو گفت)
این که میگه صدا برای خودم هم ناشناخته بود یعنی میخواد بگه انقدر صدام زیر و عجیب غریب شده بود که خودم هم تعجب کردم

5 Likes

عالی و خوب پاسخ دادین.:rose::rose:

2 Likes