تالار زبانشناس

Do high kick

چرا از do استفاده کردیم مکه kick خودش فعل نیست
مثلاً بگیم you high kick
ممنون از راهنمایتون


این تاپیک مربوط به داستان« یک، دو، بند کفش هام رو ببند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes

بعضی اوقات do نقش تاکيد داره. به عبارتي وقتي شما مي خواين که کسي رو ترغيب (وادار) به انجام کاري بکنين از do استفاده مي کنين:
مثال : do stay and have lunch with us
“لطفا بمون و ناهار رو با ما صرف کن”. مي تونين do رو بردارين که در اين صورت جمله اون حالت ترغيبي خودشو از دست ميده. ضمنا اين شکل نسبتا مودبانه براي درخواست کردن از کسيه.

مثال : do be quit !
درواقع خيلي محترمانه از طرف مي خواين که ساکت باشه.

مثال: Do shut up, frank, and get on with your homework

3 Likes