تالار زبانشناس

مشکل کلمات دو قسمتی

ت رجمه این کلمات در دیکشنری چطور انجام میشود


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

2 Likes

اگر معنی رو نیاورد میتونین به صورت جداگانه با سرچ دستی در دیکشنری اپ به معنی برسین

1 Likes