تالار زبانشناس

فعل made اینجا چه معنی داره؟

She began to pull herself with her hands over snow and rocks until she made it to the bottom of the canyon

چرا اینجا از made استفاده شده ؟؟ استفاده از reach بهتر نبود ؟ وقتی منظورمون میخواد رسیدنش به جایی باشه؟


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

اینجا به معنی موفق شدن به انجام کاری هست. معنی کامل جمله آخر اینه: سرانجام موفق شد به پایین دره برسه.

3 Likes