تالار زبانشناس

این اصطلاح مفهومش اینه چقد باید تلاش کنم تا خودم جا بندازم ؟؟؟؟

Abby, how far should someone have to go to fit in with their husband’s family?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خانواده یونانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

3 Likes

بله یه جورایی میشه که چقد باید تلاش کنه تا تو خانواده همسرش جا بی‌افته

3 Likes