تالار زبانشناس

Got into به چه معناست

Got into granny’s bed


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شنل قرمزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

سلام.
وارد تخت مادربزرگ شد

2 Likes

مرسی از شما :+1::rose:.لعنت بر گرگ بد.خدامادربزرگ رو حفظ کنه:open_mouth:

1 Likes