تالار زبانشناس

Had + pp زمان گذشته کامل

Had + pp
They’d like to watching movies and listening to music.
در این جمله نباید liked میومد؟؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 38- بازیگر مورد علاقه ساشا و جن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
نه, اصلا اینجا had نداریم.

اینجا مخخف would هست.

They would like=They’d like

2 Likes