تالار زبانشناس

Help them escape OR help them to escape?

توی متن داستان نوشته
He was feeding them and helping them escape.
.
Helping them to escape. غلطه؟
.
یا اگر درسته چرا کجا ها بکار میره و چرا اینجا به کار نرفته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مرد گرگی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 Likes

سلام
معنی تا حدودی تغییر میکنه.

جمله اصلی به این شکله:
He was feeding them. He was helping them escape

همانطور که میبینید در اینجا was دوم حذف شده و با حرف ربط and دو جمله رو به هم متصل کرده.

مورد دوم اینکه اینجا
escape
فعل نیست. بلکه اسم هست. و با
Them
یک عبارت اسمی تشکیل داده.

Them escape=فرارِ آنها

He was helping them escape
او در حال کمک به فرار آنها بود

He Helping them to escape
او به آنها کمک میکند تا فرار کنند

3 Likes

خیلی جالب بود ممنون :ok_hand:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2:

2 Likes