تالار زبانشناس

فرق instruct و teach


این تاپیک مربوط به « زنگوله ی سگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « زنگوله ی سگ »