تالار زبانشناس

متن ندارد بدون متن نمیشود

این مجموعه هم متن ندارد


این تاپیک مربوط به « درسنامه لغات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « رونق در هرج و مرج »

2 Likes