تالار زبانشناس

Gotten مخفف چیست و معنی آن چیست

gotten مخفف چیست و معنی آن چیست


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 05 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « داستان اسباب بازی »

2 Likes

سلام. شکل سوم فعل got هست.
past participle

3 Likes