تالار زبانشناس

I wish that chese I

سلام لطفا بگيد كدوم جمله درسته.
I wish that chese I had bought was more
Or
I wish that chese I bought had been more

3 Likes

با سلام

اگه جملت اینه: ای کاش پنیری که خریده بودم خوشمزه تر بود.

میشه:

I wish the cheese I had bought, had been more delicious.

3 Likes

سلام ممنون.يعني اشكالي نداره كه هردو گذشته كامل باشه
منظور من اين بود كه اي كاش پنيري كه خريدم يكم بيشتر بود

2 Likes

ميشه اينم ترجمه كنيد:
اگر يكم بيشتر چايي خريده بودي ما الان خجالت زده نبوديم

1 Likes

و اين جمله: وقتي تنها بشي به تنها غذا خوردن عادت خواهي كرد

1 Likes

If you had bought some more tea, we wouldn’t have been ashamed now.

1 Likes

When you get alone, you will get used to eating alone.

2 Likes

Tnx alot . It was so useful

1 Likes

من فكر ميكنم بايد از mixed conditional استفاده كنيم و بنويسيم
If I had bought more tea ,I wouldn’t be ashamed now

2 Likes