تالار زبانشناس

What rhymes with face

چرا در این جمله فعل کمکی استفاده نکرده ؟؟


این تاپیک مربوط به داستان« گوله غبار گنده و بدجنس وارد می شود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes