معنی wondered با توجه به متن

wondered what the kids were like in Dark Falls.


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل هفتم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

2 پسندیده

ب این فکر میکرد چجوری باشن بچه های محلشون
این لینک هم می‌تونه مفید باشه.

1 پسندیده