تالار زبانشناس

Swan یعنی چه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

در این درس به معنی( غاز یا قو) هست

2 Likes