تالار زبانشناس

چرا فعل ingدار بدون فعل کمکی و‌ حرف اضافه به کار رفته؟

فعل playing در این جمله👇🏻

He saw himself in the future with only one arm playing with a small boy.

چه موقع میتونم فرم ing دار فعل رو بدون فعل کمکی و حرف اضافه به کار ببرم؟


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

بعد از برخی افعال, اسم + مصدر Ingدار می‌آید، به خصوص افعالی که مربوط به حواس پنجگانه هستند:

  1. see (دیدن)
  2. watch (تماشا کردن)
  3. hear (شنیدن)
  4. smell (بو کردن)
  5. listen to (گوش دادن)

We saw evrybody running eway
ما دیدیم که همه داشتند فرار می‌کردند.

I could hear someone singing
می‌توانستم صدای آواز خواندن کسی را بشنوم.

2 Likes