تالار زبانشناس

فرق onو in

چرا تو جوجه اردک زشت میگیم lived onنمیگیم lived in?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام وقت بخیر.
حروف اضافه در انگلیسی خیلی وقتا بدون قانون خاصی و خیلی وقتها هم با قانون خاص، برای کلمه های خاصی فرق میکنن.
مثلا برای farm میگیم on. اینارو بهتره به مرور زمان یاد بگیرین و با دیدن و شنیدن زیاد اوکی میشه

10 Likes

Inب معنی داخل
Onب معنی رو

5 Likes

سلام وقت بخیر.
حروف اضافه در انگلیسی خیلی وقتا بدون قانون خاصی و خیلی وقتها هم با قانون خاص، برای کلمه های خاصی فرق میکنن.
مثلا برای farm میگیم on. اینارو بهتره به مرور زمان یاد بگیرین و با دیدن و شنیدن زیاد اوکی میشه