تالار زبانشناس

حداقل زمان مطالعه

حداقل روزی چند ساعت باید برای یادگیری زبان وقت گذاشته تا بعده یه مدت زمان یه ساله مثل بلبل انگلیسی حرف بزنیم؟

2 Likes

فکر میکنم روزی 3 ساعت کافیه

1 Likes