تالار زبانشناس

چالش ۴۰۰۰ کلمه ضروری 🆎

7 Likes

Hi


:hibiscus:

:hibiscus:

9 Likes

7 Likes

7 Likes

7 Likes

سلام
منم‌ هستم از این بعد کنارتون :smiling_face_with_three_hearts:

8 Likes

Screenshot_۲۰۲۰۱۱۱۲-۱۳۳۴۲۷
کتاب اول و خوندم ولی لغات لایتنر زیاد شدن ی مدت لغاتشو میخونم بعد کتاب دوم و شروع میکنم

7 Likes

9 Likes

8 Likes

8 Likes

7 Likes

سلام دوستان شب همگی بخیر،

Screenshot_2020-11-23-21-56-43-317_com.zabanshenas

5 Likes