تالار زبانشناس

بیایننننننننن

سلام خدا قوت

But I really loved him and I never thought he would go to such extreme measures to dump me.

معنیش از
extreme measure
به بعد چی میشه


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه ی فعالانه قسمت ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « روانی ها٫ ترسوها و حیله گران »

2 Likes