تالار زبانشناس

نقش و معنیlike چیه در این جمله

We are beginning to feel like you do not truly need


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes