تالار زبانشناس

کاربرد ifدر داستان هملت

کلمه ifدر جمله زیر چه کاربردی داشته و چطور اینگونه معنی شده است؟
Hamlet doesn’t Know if he believe the Ghost…


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

اینجا به معنی ایا است فکر کنم

2 Likes