تالار زبانشناس

معنی جمله هایی که بعدش had. می یاد و بعدش فعل می یاد وی میشه

l had sold my cow


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام دوست گرامی. این ساختار مربوط به ماضی بعید هست که به این صورته: فاعل+ had + قسمت سوم فعل
معنی جمله ای هم که گفتین میشه من گاوم رو فروختم

1 Likes