تالار زبانشناس

آیادوجمله ی زیر در هردو صورت درست هستند

quinine was used to cure malaria aswellas many
other dangerous illnesses for almost three hundred years
و
for almost three hundred years quinine was used to cure malaria aswellas many other dangerous illnesses


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

سلام. بله درسته. قیدهای زمان رو میشه هم در اول جمله به کار برد هم در آخر جمله

1 Likes