تالار زبانشناس

اعطای نشان

این نشان هایی که اعطا میشه خیلی باحاله به من نشان کنجکاو دادن یعنی من فضولم :thinking::joy::joy::joy:

1 Likes

نه
یعنی برای یادگیری بیشتر کنجکاو هستید :blush:

2 Likes