تالار زبانشناس

پارتنر میخوااااام

سلام من اهل کرمانم، 30 سالمه، متاهلم و یه دختر 2 ساله دارم اسمم سمیه است و یه پارتنر تو شهر خودم میخوام که بتونیم حضوری باهم زبان رو تمرین کنیم، آیا کسی هست؟؟؟؟

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن